Coraz więcej osób uważa, że leasing jest szybki i sprawdzony. Natomiast na pewno warto poszukać najkorzystniejszych ofert i możliwości. Jedną z nich jest wzięcie w leasing samochodu używanego.

Co to w praktyce oznacza? Właściwie są tutaj dwie możliwości. Po pierwsze można znaleźć pojazd, który był wcześniej wzięty w leasing, ale albo nie został ostatecznie wykupiony albo umowa leasingu musiała zostać wypowiedziana ze względu na nie przestrzeganie jej ustaleń przez stronę korzystającą z pojazdu. Kiedy rozpoczyna się współpraca pomiędzy stroną finansującą zakup pojazdu a stroną która będzie z niego korzystać ustalone zostają wszystkie jej zasady. Jeżeli dochodzi do ich naruszenia wina zwykle leży po stronie leasingobiorcy i polega na braku regularnej spłaty ustalonych rat. Jeżeli opóźnienia są zbyt duże lub zbyt częste leasingodawca może zerwać umowę i zażądać zwrotu wynajmowanego samochodu. Następnie albo dojdzie do wznowienia umowy, jeśli tylko opłaty zostaną uregulowane, albo samochód zostanie użyczony nowemu leasingobiorcy. Może być również tak, że obie strony przestrzegają zasad umowy i nie ustaliły one między sobą, że po jej wygaśnięciu pojazd zostanie wykupiony przez stronę korzystającą z niego. Wtedy również firma leasingowa będzie chciała ponownie podpisać z kimś umowę na jego użytkowanie.

Inna możliwość wzięcia w leasing używanego samochodu to jego przejęcie. Zdarza się tak, że ktoś po prostu chce lub musi zrezygnować z użytkowania samochodu i płacenia za to co miesięcznych rat. Jeśli dojdzie do porozumienia co do przejęcia leasingu osoba ta powinna zgłosić to u leasingodawcy i podać dane zainteresowanej przejęciem osoby. Następnie ustala się obecną wartość netto samochodu i zdolność finansową ewentualnego nowego leasingobiorcy. Jeżeli wszystko jest w porządku dokonuje się wszystkich formalności związanych z przejęciem umowy, która od tej pory dotyczy już tylko nowo korzystającej z pojazdu osoby czy też przedsiębiorstwa. Wiadomo, że takie posunięcie powoduje niższe opłaty niż w przypadku nowego samochodu.